Kệ - pallet trôi

Kệ - pallet trôi

Kệ - pallet trôi

Kệ - pallet trôi

Kệ - pallet trôi
Kệ - pallet trôi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Trang chủ » Sản phẩm » Kệ tải nặng » Kệ - pallet trôi

Kệ - pallet trôi

Mã sản phẩm: Kệ - pallet trôi
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2397
Kệ - pallet trôi
Chi tiết
Bình luận

Nguyên lý hoạt động giống hệ thống kệ push back nhưng hệ thống con lăn đưa pallet hàng vào trong mỗi tầng kệ, xe nâng nhập  pallet  hàng vào kệ ở mặt trước, còn xuất thì ở mặt sau của kệ. 

Khả năng truy xuất pallet hàng  nhanh

Diện tích kho để đặt kệ chiếm diện tích nền kho 70-80

Qui trình xuất nhập hàng: nhập trước xuất trước ( FIFO).

Thiết bị đầu tư kèm theo: xe nâng và pallet, hệ thống ray trượt pallet.

Hệ thống ray trượt dốc nghiêng về mặt sau của kệ.

Các loại kệ khác
Nhân viên hỗ trợ
backtop