FQA - Kệ chứa hàng

FQA - Kệ chứa hàng

FQA - Kệ chứa hàng

FQA - Kệ chứa hàng

FQA - Kệ chứa hàng
FQA - Kệ chứa hàng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

FQA

21
Feb
2017

Kê chứa hàng gì?

HÀNG RỜI NHỎ LẺ HAY HÀNG CHỨA TRONG BAO, THÙNG…
27
Feb
2017

Hàng chất trên đâu?

Pallet hay trực tiếp lên kệ
27
Feb
2017
27
Feb
2017

Dùng Phương tiện bốc dỡ nào?

Bằng xe nâng dầu hay xe nâng điện, xe nâng bán tự động hay xe thang động hay bốc thủ công.
27
Feb
2017

Dùng cho kho gì?

Kho thường, kho mát hay kho lạnh
27
Feb
2017

Khả năng truy xuất hàng!

Nhanh, chậm hay bao nhiêu phần trăm.
27
Feb
2017

Xử lý bề mặt?

Sơn tĩnh điện hay mạ kẽm nhúng nóng hay sơn dầu thích hợp tùy môi trường kho.
27
Feb
2017

Màu sơn?

Xanh cam hay tùy chọn
27
Feb
2017

Phương thức quản lý hàng hóa?

Phần mền quản lý kho hay thủ công
27
Feb
2017

Nguyên tắc xuất nhập?

Nhập trước xuất trước hay nhập trước xuất sau….
27
Feb
2017

Vật tư sử dụng để chế tạo?

Sắt thép theo tiêu chuần ngành kệ.
27
Feb
2017

Thiết bị đầu tư kèm theo?

Xe nâng, palăng, xe thang di động, pallet.
1
Nhân viên hỗ trợ
backtop